Příspěvky zašlete do 27. 11. 2020 na adresu chrpova@vurv.cz Přednášky v rozsahu 20 stran prezentace (10 min.) ve formátu pdf. Krátká sdělení v rozsahu 1 -2 stran ve formátu pdf.