VÚRV, ČMŠSA, ČAZV a SELTON si Vás dovolují pozvat na konferenci

Pšenice 2020

volba odrůdy je základem úspěšné produkce

která se koná 3. prosince 2020 9,30 -11,30 ONLINE


Příspěvky zašlete do 27. 11. 2020 na adresu chrpova@vurv.cz Přednášky v rozsahu 20 stran prezentace (10 min.) ve formátu pdf. Krátká sdělení v rozsahu 1 -2 stran ve formátu pdf


Registrujte se do 1. 12. 2020 na adresu chrpova@vurv.cz Registrovaní účastníci obdrží emailem pokyny pro on-line připojení. Každý registrovaný účastník obdrží sborník.


Konferenci podporujeQK1910041 Využití zobrazovacích metod pro automatické fenotypování ve šlechtění na rezistenci k biotickým a abiotickým stresům u pšenic